Михо Андонов Радойнов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300009710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. Дом, ет. 3, к-ра 351
Телефон: (088) 8884820
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.8.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 21.6.1979 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1511 / 29.6.1979 г.

Печат   Имейл