Михаил Цветанов Нацкин

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400554610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. Петър Парчевич 42, ет. 2 Телефон:

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.11.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №31 / 13.11.2012 г.

Печат   Имейл