Михаил Петров Арнаудов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000417010
Колегия: София
Адрес: 1142; област: Софийска; община: Столична; град: гр. София; бул. "Васил Левски" № 69, партер
Телефон: (02) 9804006
Факс: (02) 9804008
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.10.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 19.9.2006 г.

Печат   Имейл