Михаил Манасиев Лулев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400233610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Позитано" 3, ет. 3, к-ра 28
Телефон: (02) 9867194
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 22.12.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 21.02.2007 г.

Печат   Имейл