Михаил Леденов Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500555810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. Позитано 7, ет. 6, офис 23-24 Телефон: (02) 9549991
Факс: (02) 8953010

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №37 / 04.12.2012 г.

Печат   Имейл