Михаил Въчев Гочев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100326410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Съборна" 7
Телефон: (02) 9885152
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 26.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 12.3.2003 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 07.12.2007 г. до 07.12.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 30.09.2008 г. до 30.12.2008 г.

Печат   Имейл