Михаил Божидаров Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700321510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 2, вх. Б, ет. 2
Телефон: (088) 8446653
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 09.11.1994 г.

Печат   Имейл