Михаела Иванова Попова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600257310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 3, к-ра 341
Телефон: (02) 9891875
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.1.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №18 / 24.10.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1734 / 25.10.1985 г.

Печат   Имейл