Митю Колев Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700521210
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Пиротска" №5, ет. 4, ст. 26.
Телефон: (088) 8948478
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.6.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 17.5.2011 г.

Печат   Имейл