Миряна Бориславова Сарандева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600548110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Съборна" №3, ет. 2, ап. 4 Телефон: (02) 9802223
Факс: (02) 9802217

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.7.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 18.7.2012 г.

Печат   Имейл