Мирослав Цветков Цветков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700115910
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "20-ти април" 10, партер
Телефон: (02) 9547871
Факс: (02) 9547871
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 21.10.1998 г.

Печат   Имейл