Мирослав Михайлов Марчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800297710
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Княгиня Мария Луиза" 9-11, ет. 7
Телефон: (02) 9355135
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 24.4.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 07.07.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 28.06.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл