Мирослав Драганов Бумбаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300405310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Христо Ботев" № 20
Телефон: (02) 8523885
Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 07.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 15.2.1991 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 04.08.2009 г. до 04.08.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.08.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 15.07.2011 г. до 15.07.2014 г.

Печат   Имейл