fbpx

Мирослава Великова Димова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800083410
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Евлоги Георгиев" 61, вх. Б
Телефон: (02) 9878232
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 02.7.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 18.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №13 / 18.6.1997 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.01.2009 г.