Миролюб Димитров Симеонов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600058010
Колегия: София
Адрес: 1715; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Младост-4", бл. 601, вх. 1, ет. 1, ап. 2
Телефон: (02) 9755423
Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 11.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 18.2.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 18.2.1998 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 16.03.2007 г. до 16.06.2007 г.

Печат   Имейл