fbpx

Мирена Стоянова Русева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900572810
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Латинка" №37 Телефон: (089) 9126270

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №29 / 24.9.2013 г.