Минчо Петков Минчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00

Личен номер: 1100005410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 4, ет. 4

Телефон: 0888538263

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.12.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 18.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 18.11.1998 г.


Печат   Имейл