Минчо Боев Коралски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600323710
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Деян Белишки" 54
Телефон: (02) 8596078
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 06.5.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 22.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 22.4.1998 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.05.2006 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.12.2006 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.12.2006 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 31.12.2006 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 02.04.2008 г. до 02.04.2010 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 30.09.2008 г. до 30.12.2008 г.

Печат   Имейл