Минка Пантелеева Маркова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200200610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 1, к-ра 161
Телефон: (02) 9864650
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.7.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №7 / 26.4.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №928 / 19.5.1980 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.03.2010 г.

Печат   Имейл