Мимоза Георгиева Павлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400130910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, ет. 4, к-ра 414
Телефон: (0889) 497416
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 18.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 04.6.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 04.6.1997 г.

Печат   Имейл