Милчо Йорданов Бенгарски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800008910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Позитано" №8, ет. 5, офис. 7.
Телефон: (088) 8833436
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.2.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 20.2.1996 г.

Печат   Имейл