Милослав Стоянов Цветков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900348610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; кв. Гео Милев, ул. Манастирска 16, вх. Б, ап. 20 Телефон: (0884) 586891

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 29.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.10.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №38 / 15.10.1997 г.
Наказание: Порицание наложено на 04.08.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 29.01.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 18.05.2010 г. до 18.05.2013 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.04.2011г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 14.10.2011 г. до 14.01.2012 г.

Печат   Имейл