Милка Кирилова Банкова - Рогева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600237910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Княз Дондуков" 50, ет. 3, ап. 8
Телефон: (02) 9897288
Факс: (02) 9897288
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 16.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 02.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №5 / 02.10.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 08.09.2009 г.

Печат   Имейл