Милка Александрова Гергушка

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600275910
Колегия: София
Адрес: 1231; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Връбница" , бл. 615, вх. В, ап. 13
Телефон: (02) 9347547
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 19.10.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 15.12.2009 г.

Печат   Имейл