Милен Симеонов Банковски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600024010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Врабча 14 Телефон: (02) 9890477

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.2.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 11.2.1997 г.

Печат   Имейл