Милена Цветанова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100400610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 5, офис. 510.
Телефон: (02) 9630077
Факс: (02) 9698611
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.5.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 01.11.2005 г.

Печат   Имейл