Милена Стефанова Михайлова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000498310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Съборна" №3, ет. 2, ап. 4.
Телефон: (02) 9802223
Факс: (02) 9803217
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.11.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 26.10.2010 г.

Печат   Имейл