Милена Нешева Караджова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400346010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Чумерна" 11 Телефон: (02) 9833434

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.10.1997 г.

Печат   Имейл