Милена Миткова Якимова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800507210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Любен Каравелов" 26, ап. 1
Телефон: (02) 9876759
Факс: (02) 9877105
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.2.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2011 г.

Печат   Имейл