Милена Милева Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000204210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 1, к-ра 126
Телефон: (088) 7156290
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 29.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 29.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 11.05.2006 г.

Печат   Имейл