Милена Йорданова Дичева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500138210
Колегия: София
Адрес: 1407; област: София; община: Столична; град: София; кв. "Южен парк", бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 4
Телефон: (02) 9642235
Факс: (02) 9630276
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №40 / 01.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.04.2009 г.

Печат   Имейл