Милена Иванова Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000532610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Цар Иван Шишман" №3 Б, ет. 1 Телефон: (02) 9804645
Факс: (02) 9804957

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.11.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №20 / 29.11.2011 г.

Печат   Имейл