Милена Димитрова Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100077410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Васил Левски" 69, партер
Телефон: (02) 9806835
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 22.6.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.12.2008 г.

Печат   Имейл