Милена Василева Стойкова - Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000416310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Солунска" № 41, ет. 2, ап. 7.
Телефон: (02) 9863526
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 04.10.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 19.9.2006 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 20.03.2009 г.

Печат   Имейл