Милена Божанова Минчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500282510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Калоян" 8
Телефон: (02) 9812918
Факс: (02) 9812918
Статус:
Дата на първоначално вписване: 03.7.1990 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 21.6.1990 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: продължително пребиваване извън страната от 01.05.2010 г.

Печат   Имейл