Мила Здравкова Миланова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000422210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" № 2Б.
Телефон: (02) 9891625
Факс: (02) 9891625
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.3.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 27.2.2007 г.

Печат   Имейл