Мила Георгиева Велчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300325410
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Прага" 24
Телефон: (02) 9522745
Факс: (02) 9516478
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №4 / 22.11.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.08.2007 г.

Печат   Имейл