Мила Бориславова Каменова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700377910
Колегия: София
Адрес: 1335; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Люлин-10", бл. 110, вх. А Телефон: (02) 248695

Статус: Лишен
Дата на първоначално вписване: 03.6.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 20.5.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 20.5.1998 г.
Наказание: Порицание наложено на 22.05.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 08.12.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 09.03.2010 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 06.02.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 12.10.2012 г. до 12.04.2013 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 30.05.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл