Мила Богомилова Рашкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700412610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" № 1А, ет. 3, к-ра 356
Телефон: (02) 9876908
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.6.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 15.9.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 01.06.2006 г.

Печат   Имейл