Миладин Йончев Грозев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300125710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Г. С. Раковски" 127, ет. 2, ст. 230
Телефон: (02) 9873662
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.6.1971 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №7895-V / 26.5.1971 г.
Наказание: Порицание наложено на 04.08.2009г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 28.01.2009 г.

Печат   Имейл