Миглена Петкова Проданова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800222310
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Ген. Паренсов" 22Б, ет. 2, ап. 13
Телефон: (02) 9809668
Факс: (02) 9809668
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.8.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 23.7.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 23.7.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 16.02.2006 г.

Печат   Имейл