Миглена Николова Захова-Котева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900284310
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Гоце Делчев" , ул. "Боянски водопад" , бл. 240, вх. Г, ет. 6, ап. 89
Телефон: (02) 584343
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №39 / 01.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 10.04.2011 г.

Печат   Имейл