Миглена Вълчева Тошева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900299310
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Позитано" № 8, ет. 6, к-ра 10. Телефон: (088) 9855574

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 24.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №64 / 24.10.2001 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.10.2010г.

Печат   Имейл