Методи Любомиров Методиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500159110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" № 1 - А, Търг. Дом, ет. 3, к - ра 345. Телефон: (087) 8483233
Факс: (02) 8568591

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 08.11.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 08.11.1995 г.

Печат   Имейл