Меримайя Александрова Гужгулова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800027910
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Добромир Хриз" 36
Телефон: (02) 9449319
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.4.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 17.2.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №36 / 17.2.1993 г.

Печат   Имейл