fbpx

Мериам Хилмиева Хилмиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400571710
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Три уши" №6 - Б, ет. 4. Телефон: (02) 4219736

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.10.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 04.6.2013 г.