Мая Николчева Иванова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300034610
Колегия: София
Адрес: 1326; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Обеля-2", бл.212, вх. Б, ап. 28
Телефон: (0888) 731651
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 11.3.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 18.2.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 18.2.1998 г.

Печат   Имейл