Мая Николаева Спасова-Чукарска

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600333410
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Македония" №10, вх. "А" , ет. 1
Телефон: (02) 9515730
Факс: (02) 9805410
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 30.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 09.4.1996 г.

Печат   Имейл