Мая Николаева Василева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900218010
Колегия: София
Адрес: 1799; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Младост-2", бл. 213, ет. 8, ап. 57
Телефон: (02) 769802
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 10.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 27.3.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 27.3.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.06.2007 г.

Печат   Имейл