Мая Георгиева Костова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300257110
Колегия: София
Адрес: 1421; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Козяк” 31 Телефон: (02) 8655577
Факс: (02) 9814881

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 19.10.1993 г.
Наказание: Порицание наложено на 11.10.2012г.
Наказание: Глоба, наложенa на 14.02.2014 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 09.12.2013 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл